KonuSu.png

22 OCAK 2019, SALI

IMG-1799.JPG

2016’dan beri medya analizlerinde neredeyse her gün duymaya başladığımız ‘popülizm’ kavramının tarihsel ve akademik kullanılışı İkinci Dünya Savaşı dönemine dayanıyor. Akademisyenler, dünya çapında giderek arttığı gözlenen popülizmin bir stil mi, bir ideoloji mi yoksa sadece bir politik söylem mi olduğu üzerine anlaşmaya varamasa da şunu net bir şekilde söyleyebiliyor: popülizmin yükselişi ancak temsili demokrasinin egemen olduğu ülkelerde mümkün.

 

Popülizmin ulusalcılık ve aşırı sağdan farkı nedir? Sol ve sağ popülizmi birleştiren/ayrıştıran öğeler nedir? Popülizm küreselleşmenin çöküşü tezi ile nasıl bağdaştırılabilir? Popülist yükseliş yeni medya araçları olmadan mümkün olur muydu? Popülizm demokrasinin çıkmazı mıdır?

 

Popülizm konusunu 1990’ların sonundan beri inceleyen Doç. Dr. Emre Erdoğan ve politik analist Sezin Öney bu “tanımlaması zor” kavramı 22 Ocak’ta ele alacaklar. Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Erdoğan, popülizmin otoritenin mevcut olduğu her alanda gözlemlenen bir gerçeklik olarak ele alırken, gazeteci ve siyaset bilimci Sezin Öney ise uzun süre yaşadığı Macaristan’dan verdiği örnekler üzerinden popülizmi karşılaştırmalı olarak anlatacak. Konuşmadan üç gün sonra ise, her zaman olduğu gibi, KonuŞu raporuyla konuşmacıların öne çıkan analizleri ve okuma listesi katılımcılarla paylaşılacak. 

 

 

Daha Fazla Bilgi Almak İçin: konusuistanbul@gmail.com

ETKİNLİK  HAKKINDA