KonuSu.png

05 ŞUBAT 2019, SALI

KonuŞu_post_5_Subat.jpg

Popüler kültür, içinde sanattan yeme-içmeye, giyimden spora kadar birçok hayat alanı barındıran gelip geçici gündelik hayatın bütünüdür. Toplumun tüketim öğelerinden beslenen popüler kültür, kitleleri eğlendirme ve yönlendirme etkisine sahiptir.

 

Yeni medya kanalları ile beraber popüler kültür, bireylerin dünyaya ait imgelerini oluşturmalarındaki en büyük etken haline geldi. Popüler kültürün etkisindeki sosyal medya ile oluşturulan yeni semboller insanların hayatına yön vermekte ve belli bir yaşam tarzı meydana getirerek, gündelik hayatın sürekli ve hızla değişmesine sebep olmaktadır.  

 

Yeni medya hareketi nasıl tanımlanabilir? Gazetecilikte bir değişime neden ihtiyaç duyulmuştur? Sosyal medyanın popüler kültürün sürekli tekrardan oluşmasında ve aktarılmasındaki rolü nedir? Günümüzde popüler kültür nasıl bir araç olarak kullanılabilir? Youtube’un yeni medyanın oluşmasındaki rolü nedir?

 

Bu KonuŞu’da Türkiye’de yeni medyanın ilk örneklerinden 140journos’un kurucu ortağı Engin Önder ile sinema eleştirmeni ve Bant Mag programcısı Melikşah Altuntaş bir araya gelecek. İkilinin bir saat sürecek konuşmasını 30 dakikalık soru cevap kısmı takip edecek. Konuşmadan üç gün sonra ise, her zaman olduğu gibi, KonuŞuydu raporuyla konuşmacıların öne çıkan analizleri ve okuma listesi katılımcılarla yazılı olarak paylaşılacak. 

 

Daha Fazla Bilgi Almak İçin: konusuistanbul@gmail.com

ETKİNLİK  HAKKINDA